, , , 26-27 2017 \ +

26-27 2017 \ +

: 74 " "Ϩ"" . 26-27 2017. (. ) (.) : , 1200.00. 1300-00. , 1500-00 2500.00 500.00. 5469 5600 1107 4677 Email: kuznechnaja@mail.ru 8-927-168-43-78, 8-964-994-44-07 !!!!!

- 262, : 1 2 3 4 5 6 7 All

: : !!! ?

: 2.. 18.06.2016.., -., TJX 697, 4505287 : :

:


: : ! , . . , "" . .... ... . - ! ! - ......... ! ! !!! , , ! , , , -, . , , , , . , , , , ! , , , , ,

: , . ! - )) , . , . . , , . - 1 - 3 - 3 -++ . , (( - 3 +++ .

: 3.. 29.07.2016.., -, 2661, 4681937 : Kasper s Logoiskogo Trakta :

:

: 4... 22.06.2016.., -, DIE 3324, 4509671 : Kliff v. Fourniermulenbach : )))

:

:

: 1... ENGELEND ZHESKAR ZHASPER 13.10.2015.., -, TJX 517, 4430880 : Alanghur Zorge : Tifani s Volgskich Daley

:

:

: 2.. 09.12.2015.., -, ZOK 1758, 4500582 : : ׸

:

:

: 1... Ҩ 05.01.2016.., -, TCL 104, \ . : Zoff v. Tichenplatz :

: 2.. 01.02.2016.., -, XFT 3710, 4502291 : Zakhar Mo Bartac Krasta :

: 3... Ҩ 05.01.2016.., -, TCL 105, \ . : Zoff v. Tichenplatz :

:

:

: ! , !

Yuliya Priyatkina: : !

: : ! , ! ! , , (, ). 15 , . . - , . 1.. +++ GANDI VON GESSON -1,-3,-1 08.10.2014 .., -., 3394, 4078270 : Zarhar No Bartas Krasta : Cinzia Di Fosco Aidas

:

: 2.. BEST MARIAL TSIMOFAN -1,-1,-1 28.04.2015.., -, BES 135, 4206579 : Zoran iz Doma Allens : Best Marial Idilliya

:

: 3.. ATSEL HOF YASKO -1,-2,-1 05.12.2011.., -, AHF 0175, 3183755 : Romulus v. Frankengold : Baldrsens Satori

:

:

: 4.. -1,-1, -1 13.02.2010.., -, DUK 232, 2707085 : Arex v.d. Wilhelmswarte :

:

:

:

:

: 1..++- -2, -2, -1 26.07.2013.., -, 3168, 3773281 . .

:

:

: 2..+++ - 2,-1 3 10.05.2014.., TSX 227, 4020103 : Ganove v. Valtenberg :

: