, , , 18 2017 " "

18 2017 " "

OliaM: "" . 18 2017 (). FCI, ( " "), . (-) : 31.05.17 . , ,, - 1300 , - 1700 - 2200 10.06.17 ( ) , ,, - 1300 , - 2000 - 2500 - , ; ; . + 8 , . "" http://nov-elita.narod.ru/vserossiyka.html "" http://www.dogfauna.ru/

- 49, : 1 2 All

chtyka: , ?

: !!! !!!

: , .


OliaM: "", . 9- . 13 .

OliaM: 13 , 2500 . . - ! : 10.06.17 ( ) 10 , ,, - 1300 , - 2000 - 2500 - , ; ; . + 8 , . "" http://nov-elita.narod.ru/vserossiyka.html "" http://www.dogfauna.ru/

: ! , , ? ?

OliaM: (, , ) ( ), ( ) : antica@mxc.ru : * - 4276430013924210 ( .), --. * : 173025 , . , 48 , 1, .72 . , angyhof@mail.ru 639002439003885053 ( .) .

: OliaM : "" http://www.dogfauna.ru/ , ?

Oxi: +7 911 980-14-67 Viber, messenger

OliaM: - . https://vk.com/faunanovgorod

: OliaM : - . https://vk.com/faunanovgorod !

: OliaM : - . https://vk.com/faunanovgorod !

: " " !!!

OliaM: , !

tatynka: ?

OliaM: . , .

tatynka: OliaM , !

OliaM: . , 12.06 15 ! : antica@mxc.ru - . TUS 194 ,. ..; . KFL 5559 , . .. RKF 4680450 , . ASB 442 , . .. RKF 4688456 , ID 981189900081729 , . . RKF 4684488 , ID 934000011188218, . . RKF 3250458 , . TYR 1350 , . .. RKF 2964751, . GWB 192 , . .. RKF 3362732, . GWB 230, . . RKF 3053254 , ID 985170000380258 , . .. RKF 3238002, . DLR 1040, . . RKF 3991703 , . CPL 27 , . .. .GWB 516 , . . .GWB 515 , . . .JJC 3878 , . . DJT 199 , . .. .BNS 180 , . .. . CPL 835 , . .. . CPL 850 , . .. .BNS 170 , . .. .JJC 3534 , . .. RKF 4504758 , .BNS 139, . . ID 643178021041048, . . RKF 4329991 , .GWB 418 , . .; RKF 3908398 , . BNS 0093, . .. RKF 4329991 , . GCL 623 , . . RKF 4436376 , . KFW 4880 , . .. RKF 4430833 ,.EMN 578 , . .. RKF 4430815 , .DYD 903 , . .. RKF 3183168 , .VEA 697 , . ..; RKF 3692170, . GWB 286, . . RKF 3484178 , . TWE 150 , . .. RKF 3897679, .0057 , . .. 3796475 . . ONG 221 , . .. RKF 1987596, . TSV 225 , . .. .VOG 1194 , . .. . KFL 5547 , . .. . KFW 5396 , . .. . CPL 930 ., . .. RKF 4682152 , .BNS 183 , . .. RKF 4504804 , . LIE 97 , . .. RKF 4378907 , .KDI 821, . .

OliaM: : RKF 4684488, 934000011188218, . . RKF 3908399, . BNS 0094, . . RKF 3183863, . BCI 494, . . 2515716, . VHS 071, . - . 2649324, . ONG 013, . . 3796475, . ONG 221, . . RKF 3053254 , ID 985170000380258, . .

OliaM: ! : / , . TUS 194, . .. / , . KFL 5559, . .. RKF 4680450 , . ASB 442, . .. RKF 4688456 , ID 981189900081729, . . RKF 4684488 , ID 934000011188218, . . RKF 4430833 ,.EMN 578, . .. FI 29143/13, ID 968000010264457, . RKF 3250458 , . TYR 1350, . .. RKF 2964751, . GWB 192, . .. RKF 3362732, . GWB 230, . . RKF 3053254 , ID 985170000380258, .. RKF 3238002, . DLR 1040, . . RKF 3991703 , . CPL 27, . .. / , .GWB 516, . . / , .GWB 515, . . / , .JJC 3878, . . / , DJT 199, . .. / , .BNS 180, . .. / , . CPL 835, . .. / , . CPL 850, . .. / , .BNS 170, . .. / , .JJC 3534, . .. RKF 4504758 , .BNS 139, . .; / , ID 643178021041048, . . RKF 4329991 , .GWB 418, . . RKF 4329991 , . GCL 623, . . RKF 4436376 , . KFW 4880, . .. RKF 4430815, .DYD 903, . .. RKF 3183168 , .VEA 697, . .. RKF 3908398 , . BNS 0093, . .. RKF 3692170, . GWB 286, . . RKF 4326600 , ID 934000011122554, . . RKF 3484178 , . TWE 150, . .. RKF 3897679, .0057, . .. 37964 75, . ONG 221, . .. RKF 1987596, . TSV 225, . .. .VOG 1194, . .. . BTU 5151, . . 4433107, . BMT 1956, . . . KFL 5547, . .. . KFW 5396, . .. . CPL 930 ., . .. . BTU 5155, . . RKF 4682152 , .BNS 183, . .. RKF 4504804 , . LIE 97 , . .. RKF 4378907 , .KDI 821, . . RKF 4327437, . TYR 309, . . .DKL 740, . ..

OliaM: "", , . . 7 8-30 9-00 10-00

: Zavist` Bogov Amore Mio (Enosch von Amasis/ Zavist` Bogov Je T`Aime)- , , !!! ,!!!

: ?😒

arix: : Zavist` Bogov Amore Mio (Enosch von Amasis/ Zavist` Bogov Je T`Aime)- , , !!!

: : Zavist` Bogov Amore Mio !!! !!!

: 1.. (Finn vom Bergmannsland * ) . .. ,,, !!! !!!

Rajna: , ( ) !!!! !!! !!!

: !!! !!! !!! !!! 18.07.2017 , .(.) (..- ) -2 .- . ( - . )-2 .- ( - )-3 .- (.. - ) -1 .,, . (.. -..) , .. ( ) ((( ...((( -, -2 , !!! - , , . , , , , , !!! !!!

Rajna: , - !!!! !!! !!! !!!!!!!

Rajna: : !!! !!! !!! !!! -2 .- . -2 .- - -2 ,, .. , .. ... ((( !!! ... . , ! ! ! ! ! !

Rajna: ( ) !!!! !!! !!! 4 ( ) !!! !!! !!!

Rajna: Ǩ !

Rajna: ! !

: Rajna ,!!! !!! !!! !!! !!! Rajna : , ! ! ! ! ! ! !!! . 1 !!! !!! !!! !!!

: Rajna : ! ! !

tatynka: ! ! .

Rajna: . !!! !!!

: Rajna ?

: !!! !!! !!! https://vk.com/album-116636020_245275217

: