" è" . ()

" è" . ()

ø:

- 222, : 1 2 3 4 5 6 All

ø: !

: ø : , . ...! ø : , ! !

: ø : ! ! , !


ø: zhanna43 : , !

ø: : - è (Bingo v. Kapellenberg )- ! , .

ø: , . ...! ( ( ø ' ) HERO DARK SHADOW DI CASA ZERBINI )

ø: ,

ø: .....

ø: . ( ) ø ( ) 1 .

ø: .

ø: () .

: ø : ...! ( ( ø ' ) HERO DARK SHADOW DI CASA ZERBINI )

: ø : , , -!!!

: ø : . ( ) ! ø : () . , !

RikuSha: ø , ø : ! ø : - è (Bingo v. Kapellenberg )- ! , . ø : , . ...! ( ( ø ' ) HERO DARK SHADOW DI CASA ZERBINI ) ø : . ( ) ø ( ) 1 . ø : .

: (.), è - !!! !!! !!!

: : (.), è - !!! !!! ! !

: : (.), è - !!! , , !!! , !!! !!!

zhanna43: !!! !!! ! , , !

zhanna43: : (.), è - !!!

: zhanna43 :

MoriNola: : (.), è - !!! !!! !!! ! ! - , !

: ø , !!! !!!

: : ,! . "", , .

MoriNola: ø : , . ...! ( ( ø ' ) HERO DARK SHADOW DI CASA ZERBINI ) ø : . ( ) ø ( ) 1 ! !

MoriNola: ø : , !

ø: MoriNola zhanna43 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ø: è - -1,! !( ., .)

: ! -!!!

: ø : è - -1,! !( ., .) !

zhanna43: ø : è - -1,! [/ ø : è - -1,! !( ., .) ! !

MoriNola: zhanna43 : ! ! !

MoriNola: !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!!

zhanna43: MoriNola : !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!! !!!!!! ! !

zhanna43: zhanna43 : !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!! !

: MoriNola : !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!! !

: *PRIVAT*

: MoriNola : !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!! ! , ! ! -

: ! - ! ! , , , - , ?

MoriNola: zhanna43 ! .

: MoriNola : . !!!

MoriNola: , STEFANO BEGGIATO () ! -3. ! , ! ! ! !

zhanna43: MoriNola : , STEFANO BEGGIATO () ! -3. ! ! !

: MoriNola : , STEFANO BEGGIATO () ! -3. ! ! ! !

: MoriNola : , STEFANO BEGGIATO () ! -3. ! ! !

: !

MoriNola: : ! !

MoriNola: ! ø ( ) .

RikuSha: : (.), è - !!! !!! !!! , ø : è - -1,! !( ., .) MoriNola : !!! 29.05 è ( ø ) ! 10-! 4- 6-!!!!!!! , ,

RikuSha: MoriNola : , STEFANO BEGGIATO () ! -3. ! MoriNola : ! ø ( ) . ,

zhanna43: MoriNola : ! ø ( ) . !!!!

: ., è !!!! !!!!!! !

: !

MoriNola: ., è !!!! !!!!!! ! - ! - ! ! , !

MoriNola: : ! !

zhanna43: MoriNola : ., è !!!! !!!!!! !!! ! !!!!

: : ., è !!!! !!!!!! ! !

arix: : ., è !!!! !!!!!! ! !!! !!!

ø: arix zhanna43 MoriNola - !!! ! , ! ! . !

: ø : , ! ! . !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

: ø : ! !

: ø : ! !

MoriNola: "...." 25 .

zhanna43: MoriNola : "...." 25 .

MoriNola: zhanna43 : ! ! 3- 3- ! 2- .

: MoriNola : "...." 25 . ! ! MoriNola : 3- 3- ! 2- . !

MoriNola: ! _ . 25 06 2017 . ! è - ,,,,! ! 3-.

zhanna43: MoriNola : _ . 25 06 2017 . ! è - ,,,,! !!! ! !!!

MoriNola: , "-". - 1 3

zhanna43: MoriNola : , "-". - 1 3

MoriNola: zhanna43

MoriNola: . 45. .

zhanna43: MoriNola : . 45. . !

: MoriNola : . 45. . , !

MoriNola: !

: 12.08.17. . , . è - , 1 , , , ! è - , 1 , ! è - , 1 , R.CAC! - , 1 , , , ! !

: ! . 13.08.17. .. è - , 1 , , , , 1- , , 2- !!! è - , 1 , ! è - , 1 , , ! - , 1 ! ! ! !!!

MoriNola: : 12.08.17. . , . è - , 1 , , , ! è - , 1 , ! è - , 1 , R.CAC! - , 1 , , , ! ! : ! . 13.08.17. .. è - , 1 , , , , 1- , , 2- !!! è - , 1 , ! è - , 1 , , ! - , 1 ! ! ! !!! ! !

MoriNola: !

i.ellina:

zhanna43: !!! !

: zhanna43 : !!! . .

:

: , " ø"! ø 4,5 . ( ) . - .

MoriNola: : ø 4,5 ! , ? .

zhanna43: : ø 4,5 .

ø: : ø 4,5 . ( ) . - . , ! , ! ! ! , ! , , , ! " ø!!!"

RikuSha: MoriNola : : 12.08.17. . , . è - , 1 , , , ! è - , 1 , ! è - , 1 , R.CAC! - , 1 , , , ! ! : : ! . 13.08.17. .. è - , 1 , , , , 1- , , 2- !!! è - , 1 , ! è - , 1 , , ! - , 1 ! ! ! !!! , , !!!!!

RikuSha: : " ø"! ø 4,5 . ( ) . - .

: MoriNola MoriNola : ! , ? !!! ! ( ,,.) , , . : , ) , !

: RikuSha RikuSha : , , !!!! ! RikuSha :

MoriNola: ! , , , è - 1, , ! !!!!!! è - 1, , ! () !! è - 1! BEST BABY! !!! ! , ! !

: , ! ( ) (). . - ,, , BEST 3 !!! - , ( 2- ),BEST 3

zhanna43: MoriNola : ! , , , è - 1, , ! !!!!!! è - 1, , ! () !! è - 1! BEST BABY! !!! ! , ! ! !!! !!!

MoriNola: : , ! ( ) (). . - ,, , BEST 3 !!! - , ( 2- ),BEST 3 ! ! !

: , !!!

i.ellina: : - , ( 2- ),BEST 3 , -,

: : ø 4,5 . !

MoriNola: è - , 1 , , , ! zhanna43 : è - 1, , ! !!!!!! , . . ø 15 .

MoriNola: ø 2,5 .

: !!! !!! !!!!!!!!!!!!

: MoriNola : ø 15 !!!! !!!!

MoriNola:

MoriNola: ! è -1, , BEST I 3 !!! ! ! . , .

: ! MoriNola : ! ! ø ?

RikuSha: MoriNola : ! , , , è - 1, , ! !!!!!! è - 1, , ! () !! è - 1! BEST BABY! !!! ! , ! ! , , MoriNola : ø 15 . , MoriNola : ! è -1, , BEST I 3 !!! !!!

: RikuSha !

: . , , . , ! è - 1,,BEST I-4 !!! ! , !

MoriNola: : . , , . , ! è - 1,,BEST I-4 !!! ! , ! ! !

zhanna43: MoriNola : . , , . , ! è - 1,,BEST I-4 !!! ! , ! !!!

MoriNola: è - 1! BEST BABY! !!! è -1, , BEST I 3 !!! - , ( 2- ),BEST 3 è - 1,,BEST I-4 !!! ! !

: -

: ( )

: .... è - , 1 , , , , 1- , , 2- !!! è - 1, , ! !!!!!

RikuSha: : . , , . , ! è - 1,,BEST I-4 !!! ! , ! , : - : è - , 1 , , , , 1- , , 2- !!! è - 1, , ! !!!!! ,

MoriNola: : .... ! !

: ! . è () ( Omen vom Kuckucksland)

MoriNola: : ! . è () ( Omen vom Kuckucksland) !

zhanna43: : !

MoriNola: : ( ) !

: RikuSha zhanna43 MoriNola

MoriNola: ! . " è" ø ( ) 3.5 .

MoriNola: ø ( ) 5

MoriNola: ø ( )  5

: MoriNola : ø ( ) 3.5 . MoriNola : ø ( ) 5

MoriNola: " è" ø

MoriNola: .

MoriNola: : ! .

zhanna43: MoriNola : " è"

zhanna43: MoriNola : " è"

: MoriNola : ø ( )  5

MoriNola: zhanna43 : , , ! " " - 4 ! !

: MoriNola : , zhanna43 : , !

MoriNola: zhanna43 , . !

MoriNola: . !

MoriNola: -

MoriNola: .

MoriNola: ! .

: , -! MoriNola : - MoriNola : ! - ! MoriNola : ! . !

MoriNola: è 3,5 . ( .. Ursus v. der Zenteiche )

zhanna43: MoriNola : ! -

zhanna43: MoriNola : - , !

: MoriNola : è 3,5 . ( .. Ursus v. der Zenteiche ) !

MoriNola: zhanna43

MoriNola: . ø 5,5

: 07.10.2017. . : - 1 . .( ) -2. .( ) -1., , 1. ! !

: , , , ! !!! , !

`: : 07.10.2017. . : - 1 . .( ) -2. .( ) -1., , 1.

: , ! ` , ! .

zhanna43: : : - 1 . .( ) -2. .( ) -1., , 1. !!! !!! !!! !!!

ø: , !!! , ! ! `, ! ! zhanna43

: ø : , ! ! , ... ...

ø: !   - ø - 1 !  - ø -2 ! - ø ! ! ! ! 1- 2 - .

ø: .. IRINA LAUDER SHTAII

: ø !! , - , , ..

: : !! !!! !

MoriNola: ø : ! !

MoriNola: : , - , , .. ! !

: , !! !!

: ø : !   - ø - 1 !  - ø -2 ! - ø ! ! ! !

MoriNola: , è - !! ( 3) è - ! ( 7 ) ! ! ! !

MoriNola: è

MoriNola: è

: MoriNola : , è - !! ( 3) è - ! ( 7 ) ! ! ! !

zhanna43: MoriNola : , è - !! ( 3) è - ! ( 7 ) !!! !!!

ø: MoriNola zhanna43 !

ø: : , ... ... ! 40 ! : - , , .. ! , !

ø: - (10 .)

ø:

ø: , !

MoriNola: ø : - (10 .) ! ø : , ! ! !!

: ø : , ! ! ! ø : - !

: ø : ! ø : , !

MoriNola: ø !

MoriNola: ø - 1, ! ., ..

: MoriNola : è ø : , ! !!

: MoriNola : ø - 1, ! ., ..

MoriNola: -!

: : !

: MoriNola

: . . , .

MoriNola: : ! ?

MoriNola: ø (5 ) ø . ø . , . .

: MoriNola : ø .

: MoriNola : ø (5 ) ø . ! !

MoriNola: ,

MoriNola: ! ø (5)

: MoriNola : ø (5)

zhanna43: MoriNola : ø (5)

MoriNola: ,zhanna43

MoriNola:

zhanna43: MoriNola : ,

zhanna43: : . !!! ,

: zhanna43 : - zhanna43 : ,

: MoriNola : .

: : - , ! .

MoriNola: zhanna43 !

MoriNola: - ! , ø - 1 , ,! ! ! !

MoriNola: ø .

zhanna43: MoriNola : ø - 1 , ,! ! !!! !!!

: MoriNola : ø - 1 , ,! ! ! !

: MoriNola : ø .

MoriNola: zhanna43

MoriNola: ø

: MoriNola : ø

zhanna43: MoriNola : ø

MoriNola: zhanna43

:

i.ellina: ø , ,

: ø

MoriNola:

MoriNola:

:

MoriNola: ø

MoriNola: ø

: ..

zhanna43: MoriNola : ø ,

: , -! , ! -!

MoriNola: zhanna43

MoriNola: zhanna43 : , , .

MoriNola: ø . Coinmarketcap Telegram Bot

zhanna43: MoriNola : ø .