- 2012 ,2014, 2017 "". ()

- 2012 ,2014, 2017 "". ()

: ! 1997. . " 2010", ., " 2011", . " "-2012", . " " - 2012", , . " " - 2012", , . " " - 2012", , . " " -2012", . " " -2012", , . " "-2012. ", , . " " ", , . " "-2013", , . " " -2013", , . " "-2013", , . " " 2014,. " "-2014, , . "-2015", , . " "-2015", , . " " -2015", , . " "-2016", , . " "-2017", . " " - 2017", , . " 2017", . 8(3852)776923,89132170625 olesya.naboka@mail.ru http://autbek.ucoz.ru/

- 144, : 1 2 3 4 All

:

: 2017 (Macato vom Holtkamper See- ) 1 ., "-2017" ! ( - ) , ! , , . !!! ! , !

:


:

: ( - )

Gleb: : 2017 (Macato vom Holtkamper See- ) 1 ., "-2017" ! ( - ) , ! , , . !!! ! , !

: Gleb

: (Macato vom Holtkamper See- ) 1 ., "-2017" !

: 6.08.17 MORTEN NILSEN (). (). : () () ., . , "" ! ! 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .: ! 1 , (AUTBEK ATAMAN x ) 2 (MACATO V. HOLTKAMPER SEE x ) 3 , ,..AUTBEK KOSMOS (FREDY V.MEDIA x ) .. 1 , AUTBEK SHERKHAN ( x ) 1 , (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 3 ( x ) 4 (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 6. ( x ) 10.. ( x )

: 2 (MACATO V. HOLTKAMPER SEE x )

doris: : 2 : , !!!! !!!

: : 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .: ! 1 , (AUTBEK ATAMAN x ) 2 (MACATO V. HOLTKAMPER SEE x ) 3 , ,..AUTBEK KOSMOS (FREDY V.MEDIA x ) .. 1 , AUTBEK SHERKHAN ( x ) 1 , (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 3 ( x ) 4 (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 6. ( x ) 10.. ( x ) , !! !!!

: : 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .: ! 1 , (AUTBEK ATAMAN x ) 2 (MACATO V. HOLTKAMPER SEE x ) 3 , ,..AUTBEK KOSMOS (FREDY V.MEDIA x ) .. 1 , AUTBEK SHERKHAN ( x ) 1 , (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 3 ( x ) 4 (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 6. ( x ) 10.. ( x ) ! ! !

: ( * ) . " , " ( -++ ) : . " " : ()

: doris

: : ( * ) . " , " ( -++ ) : . " " : ()

: 1 , (AUTBEK ATAMAN x )

: 1 , (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 3 ( x )

: 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .:

: 3 , ,..AUTBEK KOSMOS (FREDY V.MEDIA x ) MORTEN NILSEN ()

Gleb: : 6.08.17 MORTEN NILSEN (). (). : () () ., . , "" ! ! 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .: ! 1 , (AUTBEK ATAMAN x ) 2 (MACATO V. HOLTKAMPER SEE x ) 3 , ,..AUTBEK KOSMOS (FREDY V.MEDIA x ) .. 1 , AUTBEK SHERKHAN ( x ) 1 , (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 3 ( x ) 4 (JAKIRO V.D. MALCHOWER AUE x ) 6. ( x ) 10.. ( x )

:

doris: !!! , ,

: 2x. AUTBEK SHERKHAN ( x )

: doris : !!! , ,

: MORTEN NILSEN () 1 (FREDY VOM MEDIA x ) .:

:

: ..

: 1

:

:

doris: : ,

: doris : ,

: !!!

: ( .- ) !

:

: ☺😉

:

: : !!! : ☺😉

doris: : ( .- )