polina: - 2017 1. ""-. 12.06.2017. 1 / Line-breeding - 5 generations 4 - 2............................................... in Furbo degli Achei 4 - 2............................................... in Vlaterfolg Gloria : 8-918-386-19-19 2. ""-. 21.08.2017. 1 Line-breeding - 5 generations 4 - 3............................................... in Furbo degli Achei 4 - 3............................................... in Vlaterfolg Gloria 4 - 5............................................... in Giovanni vom Kapellenberg : 8-918-386-19-19 3. ! ""-. 09.09.2017. 1 / 4 Line-breeding - 5 generations 3,4 - 4,5............................................... in VA1 Zamp vom Thermodos - : 8-911-027-17-72 : 8-918-386-19-19 4. ""-. 09.09.2017. 1 Line-breeding - 5 generations 4 - 4............................................... in Furbo degli Achei : 8-918-386-19-19 5. ""-. 13.11.2017. 6 Line-breeding - 5 generations :8-918-662-36-13 1 2 3 4 5 6 : www.zavistbogov.ru

- 149, : 1 2 3 4 All

polina: ( - / - )

polina: (Patrick vom Grabfeldgau/ Boney M Super Agent)

polina: (Patrick vom Grabfeldgau/ Boney M Super Agent)


polina: (Patrick vom Grabfeldgau/ Boney M Super Agent)

polina: (Patrick vom Grabfeldgau/ Boney M Super Agent)

polina: 13.11.2017 ! - 9 1 : VA2 (BY) Idol vom Welsetal : VA*4 (RUS & BY) Zavist Bogov Ekholm , !!!

: !

polina: Zavist Bogov Maranello (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

polina: Zavist Bogov Maranello (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution) -

polina: Zavist Bogov Monte Karlo (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

polina: Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

polina: (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

polina: (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

polina: (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

polina: (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

polina: (Zavist Bogov Zamp/ Zavist Bogov Tornado)

polina: (Zavist Bogov Zamp/ Zavist Bogov Tornado)

polina: (Zavist Bogov Zamp/ Zavist Bogov Tornado)

polina: , , ,

polina:

polina:

polina: Zavist Bogov Monte Karlo

polina: - 47 (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: !!! Zavist Bogov Love Story (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

polina:

polina:

polina: !!! Zavist Bogov LUXURY (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )