-

-

polina: - 2018 1. ""-. 13.11.2017. 2 Line-breeding - 5 generations :8-918-662-36-13 2. ""-. 09.05.2018. 2 1 / Line-breeding - 5 generations : 8-918-386-19-19 : 8-918-416-10-74 1 2 3 4 5 6 : www.zavistbogov.ru

- 216, : 1 2 3 4 5 6 All

.:

: polina : 3 !!!!! !

.: ... !!!


.: 1 - ( ' )

.: 2 - ( ' )

polina:

Missis X: ! !

.: 2 - ( ' )

polina: . !

.: - ( ' ) 2

.: 2 -

.: 2 -

.: 1 -

:

polina: !!! (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

polina:

.: polina : !!! !!! ""!!!

.: ""- ( ' ) 18

.: ""- ( ' ) 18

.: ( ' ) 18

polina: . -!

polina: !!! (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime)

polina: - !

polina: !!! (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

.: ( ' )

.: ( ' ) ( )

.: ( ' )

polina: . ( ' ) !

polina: : VA (BY) Idol vom Welsetal (VA Quenn v.Loher Weg/ Jana v.Muhlenblick) : VA*4(RUS & BY) Ch.NKP Zavist Bogov Ekholm (VA Remo vom Fichtenschlag/ VA Zavist` Bogov Je T`Aime) , , !

.: , ... !

.: polina : ""-. 13.03.2018. 1 . : ( ' ) . 1 .

polina: !!! (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent) 50 000.

polina: !!! (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent) 50 000.